makonpakalpojumi

Mākoņskaitļošanas pamatā ir vienkāršs princips. Uzņēmumi neiegādājas un neveido katrs savu IT sistēmu; piegādātāji veido liela mēroga datu centrus un nodrošina mākoņskaitļošanu kā pakalpojumu. Tādējādi visi klienti var izmantot priekšrocības, ko piedāvā droša, regulāri atjaunināta un centralizēti pārvaldīta krātuve, programmatūra, platforma un infrastruktūras pakalpojumi, un to var atļauties jebkāda lieluma uzņēmums.

Daudzi uzņēmumi šobrīd pārvieto darbību uz mākoni pakāpeniski, pārceļot vienu programmu pēc citas, un trūkst stratēģiska skatījuma uz to, kā dažādi mākoņpakalpojumi var sadarboties un kā tam vajadzētu notikt. Reizēm uzņēmumi pat neuztver tos kā mākoni. Šāda pieeja nodrošina ērtu piekļuvi jaudīgām programmatūras iespējām, bet tas ir tikai pats ceļa sākums. Lietojot mākoni kā platformu, ne tikai veidu, kā samazināt izmaksas un veicināt ērtības, mazie uzņēmumi var izmantot sev raksturīgās priekšrocības jeb ātrumu un novatorisko pieeju, vienlaikus darbojoties mērogā, kas parasti pieejams tikai lieliem uzņēmumiem ar lieliem resursiem.

Publisks mākonis
Publisks mākonis — tie ir pakalpojumi, kas tiek piedāvāti vairākiem lietotājiem (jeb “nomniekiem”) vienā datu centrā.

Privāts mākonis
Privāts mākonis ir datu centrs vai servera vide, kas īpaši paredzēta mākoņpakalpojumu nodrošināšanai vienam klientam vai nomniekam.

Hibrīds mākonis
Hibrīds mākonis ir uzņēmumiem paredzēta IT vide, kurā apvienoti dažādi privātie mākoņpakalpojumi, publiskie mākoņpakalpojumi un lokālie skaitļošanas resursi.

Virtualizācija
Virtualizācija veido abstrakcijas slāni starp aparatūru un programmatūru, tāpēc veseli datu centri ar serveriem un mikroprocesoriem var darboties kā vienota resursu kopa.

IaaS —infrastruktūra kā pakalpojums
IaaS sniedz uzņēmumiem iespēju pārvietot visu datu centru, tostarp krātuvi, serverus un programmatūru, uz mākoni, tādējādi uzticot mākoņa nodrošinātājam pārvaldību, drošību un uzturēšanu kā ārpakalpojumu. Piemēram, Amazon Web Services.

PaaS — platforma kā pakalpojums
PaaS nodrošina pilnvērtīgu operētājsistēmas vidi mākonī, kur klienti var izstrādāt un izvietot programmatūru, lietojumprogrammas un pakalpojumus. PaaS sistēmu priekšrocība ir vienkārša mērogošana, nodrošinot nemainīgu pakalpojuma kvalitāti.

SaaS — programmatūras pakalpojums
Konkrētas lietojumprogrammas, kas tiek nodrošinātas ar mākoņa starpniecību, parasti saistībā ar e-pastu, biroja produktivitāti, klientu attiecību pārvaldību, mārketinga analīzi un tamlīdzīgi. Piemēram, Gmail.

Zemāk attēlots atbildību sadalījums, par ko atbild pakalpojuma lietotājs un par ko pakalpojuma sniedzējs IaaS, PaaS un SaaS gadījumos.

google workspace mākoņpakalpojumi

Similar Posts