Mākoņpakalpojumi

  • Kas ir mākonis un mākoņskaitļošana?
    Mākoņskaitļošanas pamatā ir vienkāršs princips. Uzņēmumi neiegādājas un neveido katrs savu IT sistēmu; piegādātāji veido liela mēroga datu centrus un nodrošina mākoņskaitļošanu kā pakalpojumu. Tādējādi visi klienti var izmantot priekšrocības, ko piedāvā droša, regulāri atjaunināta un centralizēti pārvaldīta krātuve, programmatūra, platforma un infrastruktūras pakalpojumi, un to var atļauties jebkāda lieluma uzņēmums. Daudzi uzņēmumi šobrīd pārvieto…
  • Galvenie ieguvumi no mākoņa platformas
    Veidojot datus un IT iespējas mākoņa platformā, uzņēmumam ir vieglāk risināt jaunas problēmas un izmantot jaunas tirgus izdevības. Maksa par lietošanu, nevis aprīkojumu. Mākoņpakalpojumu cenu modeļi ļauj uzņēmumiem iegādāties attiecīgajā brīdī vajadzīgo krātuvi un analīzes iespējas, automātiski nodrošina papildinājumu atbilstoši pieprasījumam un jauniem ieņēmumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā samazina apjomu. Darbošanās interneta cienīgā ātrumā. Tie…
  • 4 jautājumi pirms mākoņa platformas izvēles
    1.Kāds uzņēmējdarbības mērķis ir jūsu mākoņa stratēģijas izstrādes pamatā? Vai šādi mērķi ir vairāki? Lai izvēlētos īsto mākoņpakalpojumu partneri, šī informācija ir ļoti svarīga: skaidra izpratne par to, vai uzņēmumam ir jāpaplašinās, tostarp informācija par to, kā un kur tam jānotiek; vai jums jāgatavojas straujām augšup vai lejup vērstām izmaiņām attiecībā uz pieprasījumu pēc jūsu…

Sazinieties ar mums

sāc strādāt efektīvāk