makonpakalpojumi-izvēle

1.Kāds uzņēmējdarbības mērķis ir jūsu mākoņa stratēģijas izstrādes pamatā? Vai šādi mērķi ir vairāki?

Lai izvēlētos īsto mākoņpakalpojumu partneri, šī informācija ir ļoti svarīga: skaidra izpratne par to, vai uzņēmumam ir jāpaplašinās, tostarp informācija par to, kā un kur tam jānotiek; vai jums jāgatavojas straujām augšup vai lejup vērstām izmaiņām attiecībā uz pieprasījumu pēc jūsu produktiem vai pakalpojumiem; vai arī jūs vienkārši vēlaties labāk pārvaldīt savu IT budžetu.

2.Vai esat apsvēris, kā attīstīsies jūsu mākoņa stratēģija līdz ar uzņēmuma darbības paplašināšanos?

Pievērsiet uzmanību saviem darbiniekiem, kuru zināšanas par tehnoloģijām ir plašākās, un viņu karjeras attīstībai. Vai vajadzētu piedāvāt papildu apmācības iespējas, veicinot viņu prasmes darbā ar mākoņtehnoloģijām un uzņēmējdarbības modeļiem? Vai vajadzēs nolīgt darbiniekus, kuru specializācija ir IT risinājumi? Plānojot uzņēmējdarbības izaugsmi un izvērtējot pašreizējos un nākotnē paredzamos darbinieku līmeņus, paturiet prātā šos jautājumus.

3.Vai zināt, kurš pieņem lēmumus saistībā ar jūsu IT un uzņēmējdarbības jautājumiem?

Vai jūsu organizācijā darbiniekiem ir nošķirtas funkcijas? Jebkurā gadījumā iesaistiet mākoņa stratēģijas plānošanā darbinieku ar plašākajām zināšanām par tehnoloģijām. Iesaistiet arī tos, kas ir vislabāk informēti par uzņēmējdarbības procesiem. Šiem darbiniekiem ir jāstrādā kopā, pilnvērtīgi izmantojot mākoņa iespējas.

4. Vai jūsu mākoņpakalpojumu partneri plāno darbību ilgtermiņā?

Nepārtrauktai darbībai ir nozīme, un tad, ja mākoņpakalpojumu darbība tiek pēkšņi pārtraukta , jūsu uzņēmumam var rasties lielas izmaksas. Uzdodiet mākoņpakalpojumu piegādātājiem visus ziņkārīgos jautājumus par jauno līdzekļu vai pakalpojumu plānošanu, klientu informēšanu saistībā ar šiem plāniem, kā arī to, vai programma, kas piesaistījusi jūsu uzmanību, drīzumā tiks mainīta.

Similar Posts