IT ārpakalpojumi

Mūsu sadarbības partneris Liquid IT nodrošina IT infrastruktūras uzturēšanas un kvalitatīvus IT atbalsta pakalpojumus kopš 2006. gada

IT infrastruktūras uzturēšana

Uzņemsimies tālāko sadarbību ar trešajām pusēm, sākot no interneta pakalpojumu sniedzējiem un mobilajiem operatoriem un beidzot ar piegādātājiem, kuru loģistikas vai pārdošanas sistēmas tiek saslēgtas ar klienta IT sistēmām.

Klients iegūst vienotu IT atbalsta pieturas punktu visiem sava uzņēmuma darbiniekiem. Mēs pilnībā pārņemam rūpes un atbildību par jūsu IT infrastruktūras nevainīgu darbību. 

(e-pasta servera/-u administrēšana, operētājsistēmu instalācija un uzturēšana, tīkla un drukas iekārtu uzturēšana).

IT vadlīniju ieviešana

Starptautiskiem uzņēmumiem vai franšīzu lietotājiem bez papildu samaksas nodrošinām visu komunikāciju ar mātes uzņēmumu, IT vadlīniju ieviešanu un citus saistītos procesus.

IT infrastruktūras attīstība

Visiem mūsu klientiem mēs sekojam līdzi ne tikai esošo sistēmu darbībai, bet arī tehnoloģiju un ar to saistījajām biznesa vides izmaiņām. Tādēļ mūsu klienti tiek regulāri informēti par vajadzībām un iespējam izmantot dažādus jaunus risinājumus. Tie var būt gan funckionāli risnājumi, kā mākoņpamaklpojumu izmantošana, gan drošības jautājumi, kā multifaktoru autentifikācija. 

IT arhitektūras plānošana

Lielākiem klientiem nodrošinām pilnu IT arhitektūras plānošanu un ieveišanu.

Paredzamas IT izmaksas

Pakalpojumu izmaksas tiek piesaistītas darba vietu skaitam, kas nodrošina caurspīdīgu, viegli plānojamu un elastīgu IT budžeta plānošanu. Ja klients to vēlās, nodrošinām arī visus IT iepirkumus apstiprināta budžeta ietvaros, atviglojot IT iepirkumu pārvaldību.

Liquid IT darbinieki ir uzkrājuši lielu praktisko pieredzi darbā ar dažādiem mākoņpakalpojumiem. Esam gan Microsoft partneris tādiem mākoņpakalpojumiem kā Microsoft 365 un Azure, gan Amazon Web Services partneris. Tāpat, nodrošinām Google Workspaces pakalpojumu ieveišanu un administrēšanu. Nodrošinām visu šo pakalpojumu tiešo abonēšanu pa ražotāja cenām, vienkāršojot ne tikai IT pārvaldību, bet arī norēķinus.

IT infrastruktūras audits

Pirms pārņemt klienta IT infrastruktūras uzturēšanu, Liquid IT veic pilnu IT auditu, norādot uz darāmajiem darbiem (problēmām un riskiem) un piedāvā vēlamos risinājumus. Tas klientam nodrošina saprotamas izmaksas un darbu plānu pirms līguma parakstīšanas. Audits tiek veikts bez maksas un klientam nekādus pienākumus neuzliek.

IT sistēmu monitorings

Klienta kritiskā infrasturūktūra (datoru tīkli, serveri, VPN pieslēgumu, printeri, utt.) tiek 24/7 uzraudzīti ar automātiski monitoring sistēmu, kas mūsu palīdzības dienesta darbiniekus proaktīvi informē par visām jau notikušajām vai gaidāmajām problēmām. Tas atļauij lielu daļu problēmu novērts vēl pirms tās ir sākušas kavēt lietotāju darbu (piemēram, serveru pārslodze vai diska vietas trūkums), kā arī nodrošina daudz operatīvāku informācijas sniegšanu gala lietotājiem (piemēram, zvanot uz palīdzības dienestu, ka birojā nestrādā internets, lietotājam uzreiz varēs atbildēt, ka problēma ir jau zināma, pie tās tiek strādāts, iespējams jau zināms novēršanas laiks).

Lietotāju atbalsta dienests

Visa komunikācija ar klientiem notiek caur vienotu lietotāju atbalsta dienestu. Tas nozīmē gan to, ka klientu darbiniekiem ir jāzina tikai viens tālruņa numurs (66 116 115) un viena e-pasta adrese (atbalsts@liquid.lv), gan to, ka visi darbi tiek reģistrētu palīdzības dienesta sistēmā, katram tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka visi darbi ir pilnībā izsekojami – kas, kad, kāpēc un ko ir izdarījis. Ir arī iespēja klientiem noteikt darbiniekus, kas var pārredzēt visus sava uzņēmuma pieteikumus palīdzības dienesta sistēmā (https://freshdesk.com) .

Programmatūras licencēšanas pārvaldība

Pārņemot klientu IT atbalstu, mēs veicam pilnu auditu, tai skaitā programmatūras licenču auditu. Visas izmaiņas instalētajās programmās pēc tam veic tikai mūsu darbinieki, kas nodrošina licencēšanas noteikumu ievērošanu. Jo ļoti bieži lietotājiem nav pietiekamu zināšanu, lai izvērtētētu vai konkrēto programmatūru drīkst vai nedrīkst instalēt uzņēmuma datorā? Tipiskākie piemēri ir programmas, kas bez maksas var tikt izmantotas mājās, bet nedrīkst tikt izmantotas komericālai lietošanai. 

Datortehnikas un serveru piegāde un uzstādīšana un apkalpošana. Virtuālo serveru noma

Saviem kientiem mēs nodrošinām arī visas nepieciešamās tehnikas iepirkumus, ja klients to vēlās veikt ar mūsu satrpniecību. Mūsu uzņēmums cieši sadarbojas ar visiem lielākajiem datortehnikas distributoriem Latvijā, kā arī esam partneri daudziem tehnikas ražotājiem un programmatūras izstrādātājiem. Tas mums ļauj gan saņem zemākas cenas, gan realizēt dažādus specifiskus projektus, saņemt ātru kvalificētu atbalstu no ražotāja vai tā sertificēta pārstāvja, veikt ātrus garantijas remontus un nomaiņas. Tas attiecas gan uz fiziskām iekārtām, gan uz iepsēju nomāt virtuālo infrastruktūru mākonī.

Konsultācijas IT jautājumos

Nodrošinām arī konsultācijas par IT pārvaldību uzņēmumiem, kas nav mūsu klienti. Tas var būt gan IT audits uzņēmumam, kurš vēlas 3.puses izvērtējumu savai IT infrastruktūrai un pārvaldības procesiem, gan konsultācijas kāda atsevišķa projekta realizācijā.